Bu hizmetler içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takip edilmesi, tüketici mevzuatı kapsamında idari ve regülatif kurumlar nezdindeki işlemlerin takibi ve iletişimin sağlanması, şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda bulunması zorunlu sertifika ve belgelerin alınması ve güncel mevzuata uygunluklarının denetlenmesi (Garanti Belgesi ve CE Sertifikası vs.), şirketlerin faaliyet alanına giren ürünlere ilişkin kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve uygunluk denetimlerinin yapılması, yetkili servis hizmeti sözleşmeleri ile tüketicilere sunulan teknik servis formlarının hazırlanması ve ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında güncelliğinin sağlanması, Değişik tipte ürün ve hizmet satışlarının hukuki uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi ile bu satışlara ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, Mesafeli satışlar (özellikle internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi, tüm bu süreçler kapsamında risk analizlerinin yapılarak görüş bildirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülke çapında yürütülen bayi organizasyonu olan kurumsal firmaların bayileri ve kendilerinin ihtiyaç duydukları hizmetler teknolojik alt yapı ile sunulabilmektedir.

 

Bakırköy Hukuk, Bakırköy Hukuk Bürosu, Bakırköy Danışmanlık, Koşulgan, Koşulgan Hukuk Bürosu, Hukuk Bürosu, Danışmanlık Hukuk Bürosu, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Kat Mülkiyeti, Kira Hukuku,İcra ve İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Bakırköy İş Hukuku, Bakırköy Tüketici Hukuku, Bakırköy Miras Hukuku, Bakırköy İdare ve Vergi Hukuku, Bakırköy Aile Hukuku, Bakırköy Ceza Hukuku, Bakırköy Kat Mülkiyeti, Bakırköy Kira Hukuku, Bakırköy İcra ve İflas Hukuku, Bakırköy Ticaret Hukuku, Koşulgan İş Hukuku, Koşulgan Tüketici Hukuku, Koşulgan Miras Hukuku, Koşulgan İdare ve Vergi Hukuku, Koşulgan Aile Hukuku, Koşulgan Ceza Hukuku, Koşulgan Kat Mülkiyeti, Koşulgan Kira Hukuku, Koşulgan İcra ve İflas Hukuku, Koşulgan Ticaret Hukuku