Hukukun, ticari faaliyetler ile ilgili tüm mevzuatı kapsayan alt dalı ticaret hukuku olarak adlandırılır. Ticaret hukuku, borçlar hukuku ile çok yakın bir ilişki içerisinde olsa da borçlar hukukundan temel yönleri ile ayrılır. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku, hukukun farklı alt dallarıdır. Ticaret hukuku bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bireyler arasındaki borç ilişkileri şayet ticari nitelikte değilse borçlar hukuku kapsamında değerlendirilir. Bireyler arasında hiçbir ticari nitelik taşımayan borç ilişkilerini borçlar hukuku düzenler. Fakat bireyler arasındaki borç ilişkisi ticari bir niteliğe sahip ise bu durumda devreye ticaret hukuku girmektedir.

Hükümler genellikle ticaret hukukunda yer aldığından ticaret hukukunun daha kapsamlı olduğu söylenebilir. Başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Banka Kartları Kanunu ile Kredi Kartları Kanunu gibi yasalar ticaret hukuku kaynakları arasında yer alır. Tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, ticaret ortaklıkları gibi kavramlar ticaret hukukunun en temel kavramlarındandır.

 

Bakırköy Hukuk, Bakırköy Hukuk Bürosu, Bakırköy Danışmanlık, Koşulgan, Koşulgan Hukuk Bürosu, Hukuk Bürosu, Danışmanlık Hukuk Bürosu, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Kat Mülkiyeti, Kira Hukuku,İcra ve İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Bakırköy İş Hukuku, Bakırköy Tüketici Hukuku, Bakırköy Miras Hukuku, Bakırköy İdare ve Vergi Hukuku, Bakırköy Aile Hukuku, Bakırköy Ceza Hukuku, Bakırköy Kat Mülkiyeti, Bakırköy Kira Hukuku, Bakırköy İcra ve İflas Hukuku, Bakırköy Ticaret Hukuku, Koşulgan İş Hukuku, Koşulgan Tüketici Hukuku, Koşulgan Miras Hukuku, Koşulgan İdare ve Vergi Hukuku, Koşulgan Aile Hukuku, Koşulgan Ceza Hukuku, Koşulgan Kat Mülkiyeti, Koşulgan Kira Hukuku, Koşulgan İcra ve İflas Hukuku, Koşulgan Ticaret Hukuku