Danışmanlık hizmeti verilen tüzel kişi müvekkillerimize iş hukuku alanında da hizmet sunulmaktadır. Sunulan hizmet iş hukuku, iş güvenliği mevzuatında meydana gelen değişiklikler konusunda müvekkillerin bilgilendirilmesi, yöneltilen soruların cevaplanması, insan kaynakları departmanlarına devamlı destek sağlanması, işçi özlük dosyalarının tutulması konusunda yardımcı olunması, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, iş sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ya da feshi aşamasında hizmet sunulması başta olmak üzere bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında eksiksiz bir hizmet sunulmaktadır.

Yine işveren ya da işçiler arasındaki uyuşmazlıkların yargıya taşınması durumunda, zorunlu arabuluculuk görüşmelerinden başlamak üzere, dava takibi de büromuz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca işverenlere, faaliyetlerinin iş hukuku mevzuatına uygun bir şekilde devam ettirilmesi konusunda eğitim ve seminerler verilmektedir.

 
Bakırköy Hukuk, Bakırköy Hukuk Bürosu, Bakırköy Danışmanlık, Koşulgan, Koşulgan Hukuk Bürosu, Hukuk Bürosu, Danışmanlık Hukuk Bürosu, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Kat Mülkiyeti, Kira Hukuku,İcra ve İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Bakırköy İş Hukuku, Bakırköy Tüketici Hukuku, Bakırköy Miras Hukuku, Bakırköy İdare ve Vergi Hukuku, Bakırköy Aile Hukuku, Bakırköy Ceza Hukuku, Bakırköy Kat Mülkiyeti, Bakırköy Kira Hukuku, Bakırköy İcra ve İflas Hukuku, Bakırköy Ticaret Hukuku, Koşulgan İş Hukuku, Koşulgan Tüketici Hukuku, Koşulgan Miras Hukuku, Koşulgan İdare ve Vergi Hukuku, Koşulgan Aile Hukuku, Koşulgan Ceza Hukuku, Koşulgan Kat Mülkiyeti, Koşulgan Kira Hukuku, Koşulgan İcra ve İflas Hukuku, Koşulgan Ticaret Hukuku