Büromuzda icra ve iflas hukuku alanında da hizmet verilmektedir. Verilen hizmetler icra dosyalarının takibinin yanı sıra iflas davaları, iflas ertelemesi, iflas masasına alacak kaydı gibi hukuki hizmetleri kapsamaktadır.

Yerli ve yabancı müvekkillerin alacaklı ya da borçlu sıfatıyla yer aldığı takiplerde temsil edilmesi, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipler, kambiyo senedine ilişkin takipler ile ilamlı ve ilamsız takipler faaliyet alanlarımız içindedir.

Müvekkillerimiz aleyhinde başlatılan icra takiplerinin durdurulması ve iptali konusunda mümkün olan tüm hukuki başvurulmaktadır. Menfi tespit davalarının açılması, borçların yeniden yapılandırılması ve tasarrufun iptali davaları da büromuzun faaliyet alanları içindedir.

 

Bakırköy Hukuk, Bakırköy Hukuk Bürosu, Bakırköy Danışmanlık, Koşulgan, Koşulgan Hukuk Bürosu, Hukuk Bürosu, Danışmanlık Hukuk Bürosu, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Kat Mülkiyeti, Kira Hukuku,İcra ve İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Bakırköy İş Hukuku, Bakırköy Tüketici Hukuku, Bakırköy Miras Hukuku, Bakırköy İdare ve Vergi Hukuku, Bakırköy Aile Hukuku, Bakırköy Ceza Hukuku, Bakırköy Kat Mülkiyeti, Bakırköy Kira Hukuku, Bakırköy İcra ve İflas Hukuku, Bakırköy Ticaret Hukuku, Koşulgan İş Hukuku, Koşulgan Tüketici Hukuku, Koşulgan Miras Hukuku, Koşulgan İdare ve Vergi Hukuku, Koşulgan Aile Hukuku, Koşulgan Ceza Hukuku, Koşulgan Kat Mülkiyeti, Koşulgan Kira Hukuku, Koşulgan İcra ve İflas Hukuku, Koşulgan Ticaret Hukuku