İhbar Tazminatı

4857 sayılı İş Kanunu’nda, Basın İş Kanunu’nda ve Deniz İş Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiş olan ihbar tazminatı, iş akdinin belirli hallerde sona ermesi neticesinde hem işveren hem de işçi tarafından talep edilebilecek bir haktır. İHBAR TAZMİNATI HAKKININ KAZANILMASININ ŞARTLARI A-)İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması Koşulu 1)ihbar tazminatı hakkının doğabilmesi için İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin mahiyeti önem taşımaktadır. İş sözleşmesi belirli süreli bir sözleşme ise...


Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı; 4857 sayılı İş Kanuna tâbi olan işçilerin İş Kanunu'nun geçici 6. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerinde düzenlenen; işçinin İş Kanunu’nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu’nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir. Diğer bir deyişle 485...


Türk Vatandaşlığının Kazanılması

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşı olmak isteyen yabancıların ‘’vatandaş’’ statüsünü kazanabilmesi için birden farklı yol mevcuttur. Temel olarak Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılmak üzere ikiye ayrılır(Yön. Md .5).Bu farklı yolların her birinin kendine has prosedürü mevcut olmak ile birlikte izlenecek usul de farklılık göstermektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak adına vatandaşlık kazanmak isteyen yabancıların uzman bir avukat ile başvuru yapmalarını tavsiye...


İstanbul Sözleşmesi

                        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Şiddet her toplumda ve her dönemde varolmuş ve varolacak bir sosyal olgudur. Kadınların fiziksel istismarı ise binlerce yıl öncesine dek uzanmaktadır. Bu yazımda Türkiye’de yaşayan kadınların şiddet sorunlarını ele alacağım. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi o...


Deport Nedir? Süreç nasıl işler?

DEPORT NEDİR? SÜREÇ NASIL İŞLER?   Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60’ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.   İlgili kanunun 54’üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Kanun ger...


Koronavirüs(Covid-19) Nedeniyle Ücretsiz İzin Uygulaması

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından Covid-19 virüsünün “pandemi” olarak ilan edilmesi ve Koronavirüs vaka sayılarının tüm dünyada ve ülkemizde giderek artması sebebiyle, kamu ve özel sektörde birçok işveren işyeri faaliyetlerini tamamen durdurmuş veya sınırlandırmış ya da personelinin uzaktan/evden çalışma usulüne geçmesi için çalışmalara başlamıştır. Teknolojik altyapıya sahip olan işyerlerinde evden/uzaktan çalışma yapılması mümkün olmakla birlikte, işin niteliği gereği uzaktan çalışma modelin...